Aquathlony

Enea Tri Tour Challenge Swim
Puchar Firmy Karlik w Multisporcie - regulamin
 1. W skład pucharu Firmy Karlik w Multisporcie wchodzą imprezy:

- Enea Tri Tour Challenge Women Run – 8.03.2015
- Enea Tri Tour Duathlon – 22.03.2015
- Enea Tri Tour Aquathlon – 17.05.2015
- Enea Tri Tour Challenge Swim – 28.06.2015

 

 1. Każda z imprez objęta jest odrębnym regulaminem imprezy.
  Regulamin Pucharu nie wyłącza zapisów regulaminów poszczególnych imprez.
 2. Rejestracja oraz uiszczenie opłaty startowej za uczestnictwo w ramach każdej z wymienionych imprez przebiegają oddzielnie poprzez stronę internetową każdej z imprez.
 3. Uczestnik za start w każdej z wymienionych imprez uzyskuje punkty w liczbie równej uzyskanej lokacie w klasyfikacji ostatecznej na mecie w kategorii OPEN. Zwycięzca danej imprezy otrzymuje 1 punkt, każdy kolejny zawodnik otrzymuje o 1 punkt więcej od poprzednika.
 4. W celu sklasyfikowania w Pucharze Firmy Karlik w Multisporcie uczestnik zobowiązany jest ukończyć przynajmniej 3 dowolne imprezy z 4 wymienionych w punkcie 1.
 5. W przypadku rozgrywania w ramach danej imprezy kilku dystansów, dopuszczalny jest start na dowolnym wybranym dystansie. Liczba punktów uzyskanych na krótszym dystansie będzie liczona natomiast podwójnie.
 6. Każda z imprez wchodzących w skład Pucharu Firmy Karlik w Multisporcie liczona jest do ostatecznej klasyfikacji Pucharu w sposób jednakowy.
 7. Do ostatecznej klasyfikacji Pucharu sumowane są punkty uzyskane w ramach 3 imprez, w których uczestnik brał udział i na których uzyskał najmniejszą liczbę punktów.
 8. Klasyfikacja ostateczna Pucharu liczona jest odwrotnie proporcjonalnie do sumy uzyskanych punktów – zwycięzcą zostaje osoba, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.
 9. W przypadku uzyskania przez dwóch zawodników jednakowej liczby punktów w ostatecznej klasyfikacji zwycięzcą jest zawodnik cechujący się niższą sumą czasów ukończenia imprez branych do punktacji.
 10. Po każdej z imprez wchodzących w skład Pucharu publikowana będzie aktualna klasyfikacja ogólna Pucharu na stronach organizatora imprezy oraz stronie Firmy Karlik s.j.
 11. Klasyfikacja ogólna Pucharu prowadzona będzie bez podziału na kategorie wiekowe, z wyodrębnieniem kobiet i mężczyzn.
 12. Najlepszy mężczyzna i najlepsza kobieta w ostatecznej klasyfikacji Pucharu zostaną nagrodzeni  statuetkami. 3 mężczyzn oraz 3 kobiety uzyskujący najmniejszą liczbę punktów zostanie nagrodzonych nagrodami rzeczowymi od Firmy Karlik s.j. o równowartości:

I miejsce – 500 PLN
II miejsce – 300 PLN
III miejsce – 200 PLN

 

 1. Interpretacja regulaminu należy do organizatora Pucharu.