Aquathlony

Enea Tri Tour Challenge Swim
Regulamin

I. CEL

  • Promocja Miasta Poznań
  • Popularyzacja triathlonu i sportów pokrewnych
  • Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży

 

II. ORGANIZATOR

o          Miasto Poznań

o          Endu Sport

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Data: 28.06.2015, godz.: 11:00

2. Dystans: 3800m – 2 pętle x 1900m

3. Trasa zawodów:
Trasą są 2 pętle po 1900m w jeziorze maltańskim w Poznaniu.
Trasa wytyczona przez duże kuliste boje w kształcie prostokąta. Po przepłynięciu drugiej pętli zawodnicy płyną w kierunku kąpieliska, gdzie znajdować się będzie dmuchana brama mety.

4. Start znajduje się na powierzchni wody przy kąpielisku nad jeziorem maltańskim.

5. Meta znajduje się na kąpielisku jeziora maltańskiego – czas liczony jest do przekroczenia dmuchanej bramy ustawionej na brzegu jeziora.

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

1. W imprezie udział może wziąć każda osoba, która w dniu zawodów będzie miała ukończone 18 lat.

2. Warunkiem uczestnictwa w Enea Tri Tour Challenge Swim jest podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału w imprezie oraz starcie na własną odpowiedzialność.

3. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej http://www.endusport.pl/

4. Opłata za udział w imprezie wynosi 30zł płatne do 22 czerwca 2015 poprzez system transferuj.pl bezpośrednio po rejestracji.

Istnieje możliwość zakupu okazjonalnej koszulki technicznej w cenie 29zł – płatne wraz z opłatą startową.

Pakiet startowy obejmuje:
- chip do pomiaru czasu do umieszczenia na kostce u nogi
- czepek pływacki
- napoje i posiłek na mecie
- upominki od sponsorów imprezy

 

5. Płatność dokonywana jest poprzez system płatności elektronicznych transferuj.pl z wykorzystaniem linku przesłanego w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację.

Nie ma możliwości zwrotu wpłaconej opłaty startowej, przepisania pakietu na inną osobę, inną imprezę, ani kolejny rok.

•          KLASYFIKACJE

  • Generalna Kobiet
  • Generalna mężczyzn

•          NAGRODY

  • Za miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – drobne nagrody rzeczowe za miejsca 1-3

o          Każdy uczestnik imprezy po jej ukończeniu otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.

o          Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Nagrody nie podlegają wymianie

 

6. Limit liczby uczestników wynosi 100 osób

7. O kolejności zgłoszeń decyduje termin uiszczenia opłaty startowej rozumiany jako moment wpływu środków na konto Organizatora.

9. Dokonując zgłoszenia zawodnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji Enea Tri Tour Challenge Swim oraz cyklu Enea Tri Tour. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w stopniu niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysłanie pod wskazany adres email informacji dotyczących imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie kwestie sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozstrzyga Organizator.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.

3. Czepek wydany w pakiecie startowym winien być założony od startu do przekroczenia linii mety.

4. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników

5. Po zakończeniu pływania zawodnicy są zobowiązani do zwrócenia chipu pomiaru czasu.

6. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

7. Podczas imprezy zawodnicy objęci są opieką medyczną.

8. W trakcie trwania imprezy zawodnicy będą mogli skorzystać z depozytu.

9. Uczestnik imprezy ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji bądź ukończenia zawodów przy jednoczesnej opłacie kaucji w wysokości 100zł. Po uznaniu protestu za zasadny przez sędziego głównego zawodów kaucja zostanie zwrócona

10. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

11. Zamiar otrzymania faktury VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od uiszczenia opłaty startowej za pomocą wiadomości e-mail pod adres events@endusport.pl wraz z podaniem wszystkich niezbędnych danych.

12. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe