Imprezy biegowe

Enea Challenge Poznań Woman's Run 2016
Regulamin
 1. CEL
 • Promocja Miasta Poznań
 • Popularyzacja triathlonu
 • Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży
 1. ORGANIZATORZY  i  WSPÓŁORGANIZATORZY
 • Miasto Poznań
 • Challenge Family
 • Endu Sport
 • KS Tri Tour
 • TERMIN, DYSTANS, TRASA
 1. Bieg odbędzie się 22 lipca 2016, start biegu o godzinie 18:00
 2. Bieg odbędzie się na dystansie – 5,4 km
 3. Trasa biegu przebiega wokół Jeziora Maltańskiego i stanowi 1 pętlę
 4. Start i meta biegu znajduje się nad Jeziorem Maltańskim, na mecie toru regatowego w pobliżu hangarów kajakowych

 

 1. OPŁATY STARTOWE

Opłata za udział w biegu wynosi:

 • Przy wpłacie do 31 marca 2016 – 30 zł
 • Przy wpłacie od 1 kwietnia 2016 do 30 czerwca 2016 – 50 zł
 • Istnieje możliwość zamówienia okazjonalnej koszulki technicznej w cenie – 19,90 zł
 • Po dokonaniu rejestracji udzielenie opłaty startowej możliwe jest bezpośrednio po rejestracji lub po zalogowaniu do panelu rejestracyjnego z wykorzystaniem loginu i hasła podanych podczas rejestracji poprzez system płatności elektronicznych transferuj.pl
 • Operator płatności – firma transferuj.pl – oferuje możliwość płatności ratalnych.
  Całość przebiegu płatności ustalana jest z operatorem płatności i umowa zawierana jest z podmiotem wskazanym przez operatora płatności.
 • Nie ma możliwości zwrotu wpłaconej opłaty startowej, przepisania pakietu na innego zawodnika, inną imprezę, ani kolejny rok.
 • Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 30 czerwca 2016

 

 1. PAKIET STARTOWY
 • Numer startowy
 • Chip do pomiaru czasu
 • Worek sportowy
 • Napoje na trasie i mecie
 • Posiłek na mecie

 

 1. KLASYFIKACJE
  1. Generalna Kobiet
  2. Generalna Mężczyzn
  3. Kategorie wiekowe K/M: 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60+

 

 • NAGRODY
  1. Zawodnicy w klasyfikacji generalnej K / M (za miejsca I-III) otrzymają statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe
  2. Miejsca I-III we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymają statuetki i drobne nagrody rzeczowe
  3. Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
  4. Nagrody rzeczowe otrzymane w ramach kategorii wiekowych nie podlegają wymianie
  5. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród

 

 • WARUNKI  UCZESTNICTWA
  1. Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 21.07.2016 r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach z własnej woli.
  2. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy Enea Challenge Poznań oraz imprez cyklu Enea Tri Tour. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Enea Challenge Poznań, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.

 

 1. ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA
  1. Po dokonaniu rejestracji udzielenie opłaty startowej możliwe jest bezpośrednio po rejestracji lub po zalogowaniu do panelu rejestracyjnego z wykorzystaniem loginu i hasła podanych podczas rejestracji poprzez system płatności elektronicznych transferuj.pl
  2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  3. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu na konto organizatora.
  4. Obowiązuje limit liczby uczestników – 500 osób

 

 1. WYNIKI
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora challenge-poznan.pl

 

 1. UWAGI KOŃCOWE
  1. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
  2. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu
  3. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany
  4. Na trasie zawodów przewidziane są punkty żywieniowe zaopatrzone w wodę
  5. Numer startowy wchodzący w skład pakietu startowego musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów i nie może być modyfikowany przez zawodnika
  6. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
  7. Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z prysznicy w budynku hangarów w pobliżu mety
  8. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
  9. Zawodnicy będą mogli skorzystać z depozytu.
  10. Zawody przeprowadzone będą wg przepisów Polskiego Związku Triathlonu, Challenge Family, regulaminu cyklu Enea Tri Tour i niniejszego regulaminu.
  11. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
  12. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji bądź ukończenia zawodów przy jednoczesnej opłacie kaucji w wysokości 200zł. Po uznaniu protestu za zasadny przez sędziego głównego zawodów kaucja zostanie zwrócona
  13. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
  14. Prośbę o wystawienie faktury na uiszczoną opłatę startową należy kierować pod adresem mailowym events@endusport.pl w ciągu 14 dni od dnia uiszczenia opłaty wraz z podaniem wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia

 

Enea Challenge Poznań Woman's Run 2016