Imprezy biegowe

Enea Tri Tour Family Winter Run
Regulamin

Regulamin Enea Tri Tour Family Winter Run

I. CEL

 • Promocja Miasta Poznań
 • Popularyzacja triathlonu i biegów długodystansowych
 • Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży

 II. ORGANIZATOR

 • Miasto Poznań
 • Endu Sport

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Enea Tri Tour Family Winter Run to cykl 2 imprez biegowych odbywających się w dniach:

 • 14.02.2016
 • 06.03.2016

2. Każda edycja biegu odbędzie się na trzech dystansach – 5,4 km ; 10,8 km i 16,2 km

3. Trasa biegu przebiega wokół Jeziora Maltańskiego i stanowi odpowiednio 1, 2 lub 3 pętle dla poszczególnych dystansów.

4. Start i meta biegu znajduje się nad Jeziorem Maltańskim, na wysokości stoku narciarskiego Malta Ski

 IV. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

1. W biegu udział może wziąć każdy, kto w dniu zawodów będzie miał ukończone 18 lat.

2. Warunkiem uczestnictwa w Enea Tri Tour Family Winter Run jest podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału w biegu oraz starcie na własną odpowiedzialność.

3. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej http://www.endusport.pl w zakładce imprezy biegowe.

Zapisy na bieg 14.02.2016 przyjmowane są do dnia 06.02.2016.

Zapisy na bieg 06.03.2016 przyjmowane są do dnia 27.02.2016.

Po tym terminie zgłoszenia możliwe tylko w biurze zawodów bez możliwosci zamówienia pamiątkowej koszulki technicznej i dodatkowego posiłku regeneracyjnego w postaci kiełbasy z pieczywem. 

4. Opłata za udział w pojedynczej edycji biegu na dystansie 5,4 ; 10,8km lub 16,2 km wynosi:

 • 20zł
 • W dniu startu w biurze zawodów – 50zł

Do 31 stycznia 2016 obowiązuje promocyjna opłata za udział w 2 edycjach biegu: 30 zł.

Przy wpłatach za pojedyncze imprezy istnieje możliwość zamówienia pamiątkowej koszulki technicznej w cenie 19,90 zł

Pakiet startowy obejmuje:
- numer startowy
- chip do pomiaru czasu
- napoje na mecie – woda i gorąca herbata
- posiłek na mecie – zupa z pieczywem

Istnieje możliwość dodatkowego wykupienia posiłku w postaci kiełbasy z pieczywem z cenie 10 zł za posiłek (dotyczy również osób towarzyszących). Należy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym ilość dodatkowych posiłków.

5. Płatność dokonywana jest poprzez system płatności elektronicznych transferuj.pl z wykorzystaniem linku przesłanego w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację.

Nie ma możliwości zwrotu wpłaconej opłaty startowej, przepisania pakietu na innego zawodnika, inną imprezę, ani na kolejny rok.

IV KLASYFIKACJE

 • Generalna Kobiet
 • Generalna Mężczyzn

Klasyfikacja prowadzona będzie dla każdej edycji biegu osobno.

V NAGRODY

 • Zawodnicy w klasyfikacji generalnej kobiet (za miejsca 1-3) i generalnej mężczyzn (za miejsca 1-3) każdej edycji biegu otrzymają drobne nagrody rzeczowe.
 • Każdy uczestnik biegu po jego ukończeniu otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
 • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Nagrody nie podlegają wymianie. 

VI Limit uczestników wynosi: 1000 osób na każdy bieg na wszystkich dystansach łącznie

VII O kolejności zgłoszeń decyduje termin uiszczenia opłaty startowej rozumiany jako moment wpływu środków na konto Organizatora.

VIII. Dokonując zgłoszenia zawodnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji Enea Tri Tour Family Winter Run oraz cyklu imprez triathlonowych Enea Tri Tour. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w stopniu niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysłanie pod wskazany adres email informacji dotyczących imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.

IX. Na trasie biegu na dystansie 10,8 km i 16,2 km przewidziany jest punkt z wodą i napojami izotonicznymi. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie kwestie sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozstrzyga Organizator.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.

3. Numer startowy wchodzący w skład pakietu startowego musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów i nie może być modyfikowany przez zawodnika

4. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.

5. Po zakończeniu biegu zawodnicy są zobowiązani do zwrócenia chipu pomiaru czasu.

6. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

7. Podczas biegu zawodnicy objęci są opieką medyczną.

8. W trakcie trwania biegu zawodnicy będą mogli skorzystać z depozytu.

9. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji bądź ukończenia zawodów przy jednoczesnej opłacie kaucji w wysokości 100zł. Po uznaniu protestu za zasadny przez sędziego głównego zawodów kaucja zostanie zwrócona

10. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

11. Zamiar otrzymania faktury VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od uiszczenia opłaty startowej za pomocą wiadomości e-mail pod adres events@endusport.pl wraz z podaniem wszystkich niezbędnych danyc