Zabezpieczenie na udziałach w spółce

2019-01-03

Odpowiednie zabezpieczenie umów, które tworzą zobowiązania finansowe, ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia ograniczenia ryzyka rynkowego. Jednocześnie stosowanie poszczególnych zabezpieczeń wiąże się z różnymi skutkami prawnymi. Dodatkowo decydować można się na różne rzeczy, które mogą być zabezpieczeniem.

 

Jeśli chce się właściwie zabezpieczyć umowę tworzącą zobowiązania finansowe bardzo ważne jest zdecydowanie się na odpowiednie rozwiązania prawne. Zabezpieczeniem mogą być zarówno nieruchomości, ruchomości, akcje czy udziały w spółce. Jednocześnie wybranie odpowiedniego rozwiązania ma bardzo duże znaczenie między innymi z punktu widzenia możliwości łatwego odzyskania środków finansowych, gdy umowa nie jest realizowana przez dłużnika. Jednym z popularnych rozwiązań na rynku finansowym, a szczególnie kredytowym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie. Jest to rozwiązanie, które stosowane jest na równi z hipoteką czy zastawem. Atutem takiego rozwiązania jest między innymi możliwość wygodne odzyskania środków finansowych poprzez sprzedaż rzeczy, która jest zabezpieczeniem. Nie trzeba przy przejmowaniu rzeczy decydować się na egzekucję. Jednocześnie zabezpieczeniem mogą być choćby udziały w spółkach. Taką formą jest przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów w spółce z o.o.

 

Skutki prawne

Zdecydowanie się na przewłaszczenie na zabezpieczenie bardzo ważne jest zapoznanie się ze skutkami prawnymi zastosowania takiego rozwiązania. Jeśli chce się mieć pewność, że dokonało się właściwego wyboru wówczas dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z porad prawnych, które pozwalają na uzyskanie pewności, że wybrało się skuteczne zabezpieczenie. Jest to ważne, gdyż każde zabezpieczenie umów tworzących zobowiązania finansowe stwarza ryzyko związane z brakiem możliwości odzyskania środków finansowych. Im bardziej dopasowane jest rozwiązanie do konkretnej umowy, tym takie zabezpieczenie jest znacznie bardziej skuteczne. Postawienie na takie rozwiązanie jak przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów w spółce z o.o http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum jest często stosowanie na rynku gospodarczym.    

 

Ograniczanie ryzyka

Stosowanie zabezpieczeń jest popularnym rozwiązaniem na rynku kredytowym czy pożyczkowym. Wynika to między innymi z możliwości zwiększenia bazy klientów, którym można zapewnić środki finansowe, a którzy nie mają odpowiednich warunków finansowych. Jednak zabezpieczenie pozwala na zapewnienie ograniczenia ryzyka związanego z brakiem możliwości zrealizowania zobowiązania finansowego. Jednocześnie ograniczenie ryzyka pozwala również na zapewnienie klientom znacznie większych środków finansowych. Jest to ważne dla wielu firm czy osób prywatnych, którzy potrzebują dużych środków finansowych w celu zrealizowania dużych inwestycji. Przy takich inwestycjach ilość środków finansowych, która jest zapewniana przez banki czy firmy finansowe jest znacznie większa. Jednocześnie zabezpieczenie takich umów musi być znacznie bardziej rozbudowane, co pozwala na łatwiejsze odzyskanie środków nawet przy braku zrealizowania umowy przez dłużnika.