Nadruk na folii a skuteczna analiza SWOT

2019-01-10

W aspekcie nadruk na folii analiza SWOT jest często pierwszym etapem planowania marketingowego, być może dlatego, że wolimy zaczynać skomplikowany proces od rzeczy prostych.


Analiza jest formą weryfikacji działalności firmy. Pomaga ona skupić uwagę na zagadnieniach istotnych z punktu widzenia strategicznego rozwoju. Efektywna będzie jednak tylko wtedy, gdy wnikliwie rozważymy wnioski oraz uwzględnimy je w planie.


Przedstawiając nadruk na folii http://www.atriapolska.pl/produkty/etykiety-samoprzylepne/ wskazuje się, że analiza SWOT polega na ocenie silnych oraz słabych stron firmy, a także szans i zagrożeń, albo dla niej samej, albo dla produktu. Silne oraz słabe strony są wypadkową czynników wewnętrznych, które można regulować lub zmieniać. Szanse i zagrożenia natomiast powstają w wyniku działania czynników zewnętrznych, często niezależnych od firmy. Po zakończeniu analizy trzeba się zastanowić nad tym, jak optymalnie wykorzystać silne strony i szansy, oraz jak zminimalizować słabości i zagrożenia. Wybrane w trakcie tych rozważań metody działań powinniśmy włączyć do planu marketingowego.


Przejdźmy teraz do samej analizy ukierunkowanej na nadruk na folii. Przedstawione tutaj elementy bynajmniej nie wyczerpują tematu, i w żadnym razie nie należy się ograniczać wyłącznie do nich. Analiza SWOT można bardzo efektywnie przeprowadzić metodą burzy mózgów, zapisać wszystkie wnioski, a następnie je przedyskutować. Niekiedy okazuje się, że to, co uważamy za mocną stronę firmy, może być postrzegane jako jej słabość. Pochłonięci codziennymi obowiązkami, które są związane z zarządzaniem firmą, bez większego trudu wmawiamy sobie, że wciąż brakuje nam czasu na analizowanie działań konkurencji. Trzeba oraz warto znaleźć na to czas. Bacznie przyglądając się poczynaniom rywali, uczymy się na ich błędach i sukcesach, a dzięki temu oszczędzamy wiele chwil oraz pieniądze.


Nadruk na folii w promocji turystyki znajduje szczególne miejsce. Można z łatwością dowieść zarówno tego, że prawie każda oferta turystyczna jest w jakimś sensie «wyjątkowa», jak i tego, że nie jest nią żadna. Tak czy inaczej, pojęcie to straciło swój pierwotny sens, dlatego chcąc, aby informacja odniosła pożądany efekt, powinniśmy dokładnie wyjaśnić, dlaczego uważamy ofertę za jedyną w swoim rodzaju.


Posługując się określeniem «oferta dla każdego», zakładamy, że nabywcy naszych usług godzą się na potraktowanie ich jak masowych odbiorców i skorzystają z propozycji, licząc po cichu na łut szczęścia. Trzeba być doprawdy mało wybrednym konsumentem, aby uznać hasło dla każdego za nieodpartą pokusę. Większość na ogół potrzebuje bardziej zachęt. Kluczem do sukcesu jest zróżnicowanie produktu na tle konkurencji, w taki sposób aby zyskać przewagę nad rywalami. Przewagą konkurencyjną uzyskamy wtedy, gdy nasze metody gry rynkowej okażą się bardziej efektywne od metod konkurentów. Musimy zatem zaoferować konsumentom produkt, który przewyższa dostępne na rynku pod względem rzeczywistych cechy oraz korzyści, albo lepiej go wypromować. Tego jednak nie zrobimy dopóty, dopóki nie poznamy zamiarów konkurentów w odniesieniu do nadruku na folii.


Możemy w tym celu zasięgnąć informacji telefonicznie od firmy konkurencyjnej, poprosić ją o przysłanie materiałów (jeśli zachodzi obawa, że nasza firma zostanie rozpoznana, należy posłużyć się adresem zaprzyjaźnionej osoby) lub odwiedzić osobiście. Pamiętajmy, że naszymi rywalami są nie tylko firmy zlokalizowane w najbliższym otoczeniu. Konkurentem jest ten, kto ma możliwość pozyskania naszych klientów. Operator turystyczny powinien wykorzystać każdą okazję, aby zapoznać się z treścią materiałów informacyjnych rywala i produktami znajdującymi się w bieżącej ofercie. Zgromadzone w ten sposób informacje powinny być poddawane formalnej analizie, na przykład raz na kilka miesięcy, pozwoli to bowiem wykorzystać je w praktyce firmy. Oto kilka elementów, na które należy zwrócić szczególną uwagę.


Pierwsze wrażenie, jak konkurenci odpowiadają na telefony klientów: szybko i uprzejmie, czy raczej tak, jakby klient był intruzem? Jak wygląda wejście do firmy, czy jest dobrze oznakowane? Jaką opinię ma firma konkurencyjna wśród swoich klientów? Ceny czy oferta konkurencyjna jest korzystna cenowo? Czy polityka cen plasuje firmę rywala na lepszej lub gorszej pozycji w stosunku do naszej firmy? W jaki sposób konkurent informuje klientów o cenach? Pamiętajmy, że najtańsza oferta nie jest warunkiem koniecznym do tego, aby efektywnie konkurować. Konsumenci odnoszą się podejrzliwe do bardzo tanich ofert, ich zainteresowanie wzbudza natomiast produkt, który w ich opinii jest wart tych pieniędzy. Ma to zastosowanie w przypadku nadruku na folii. Materiały promocyjne, jak długo czekaliśmy na zamówione materiały? Czy uzyskaliśmy wyczerpujące informacje? Jak oceniamy formę prezentacji i treść informacji? Czy z tej oceny powinniśmy wyciągnąć praktyczne wnioski? W jaki sposób i gdzie firma konkurencyjna eksponuje materiały informacyjne czy powinniśmy ją naśladować?