Kredyt pod zastaw nieruchomości a zastosowanie udzielenie pożyczki mieszkaniowej

2018-12-10

Kredyt pod zastaw nieruchomości to zderzenie się z licznymi procedurami bankowymi


Charakterystyczną cechą kredytu jest jego zwrotność w określonym terminie, zaś terminy przyznania oraz spłaty kredytu stanowią przedmiot negocjacji, które są określone w umowie kredytowej ukierunkowanej na kredyt pod zastaw nieruchomości http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum. Banki dodatkowo mogą wymagać dostarczenia w formie warunków następczych, dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków pochodzących z kredytu, na cel określony w umowie. Niedostarczenie w terminie określonych dokumentów może skutkować wystąpieniem naruszenia umowy, co z kolei może prowadzić nawet do postawienia wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności.


Wówczas należy zauważyć, że precyzyjne wskazanie przeznaczania środków z zaciąganego kredytu bankowego może tym samym przyczynić się do pozytywnej decyzji banku. Banki w większości przypadków uzależniają swoją zgodę na finansowanie od podania dokładnego celu. Placówki ukierunkowane na kredyt pod zastaw nieruchomości mają w swojej dyspozycji wykaz kategorii, na które zgodnie z wewnętrznymi przepisami danego banku, udzielają bądź nie udzielają finansowania na wskazany cel.


Według Regulaminu mieszkaniowego kredytu hipotecznego dla osób fizycznych kredyt może być udzielony z przeznaczeniem na: zakup domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, domu letniskowego o przeznaczeniu całorocznym na działce rekreacyjnej. Kredyt pod zastaw nieruchomości to dodatkowo nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu / prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym czy przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej w prawo odrębnej własności. Z środków przeznaczonych na kredyt pod hipotekę można zdecydować się na wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego; zakup domu jednorodzinnego z częścią usługową z zastrzeżeniem, że całkowita powierzchnia usługowa nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej tego domu, a jednocześnie zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego wraz z garażem/ wyodrębnionym miejscem postojowym stanowiącym przedmiot odrębnej własności/ miejscem postojowym, nabywanym przez Wnioskodawcę w ramach podziału nieruchomości wspólnej do wyłącznego korzystania - tak zwanego podziału quoad usum, z zastrzeżeniem, że finansowanie garażu / wyodrębnionego miejsca postojowego/ miejsca postojowego ze środków pochodzących z kredytu nie przekroczy 15% ceny domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, stanowiącego podstawowy cel kredytowania.


Kredyt pod zastaw nieruchomości to poważna decyzja. Pożyczki pod hipotekę to zakup garażu lub wyodrębnionego miejsca postojowego; zakup nieruchomości gruntowej lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowe czy zakup udziału w domu jednorodzinnym / lokalu mieszkalnym / spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu / nieruchomości gruntowej, w wyniku którego Kredytobiorca stanie się wyłącznym właścicielem tego domu jednorodzinnego / lokalu mieszkalnego / spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu / nieruchomości gruntowej. Kredyt pod zastaw nieruchomości to dodatkowo zakup udziału w domu jednorodzinnym / lokalu mieszkalnym / spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, w wyniku którego Kredytobiorcy przysługiwał będzie jedynie ten udział; warunkiem udzielenia kredytu jest ustanowienie hipoteki umownej na przedmiocie zabezpieczenia oraz udokumentowanie wniesienia - przed wypłatą kredytu - środków własnych, w wysokości odpowiadającej całości ceny zapłaty za udział przez pozostałych współudziałowców nie przystępujących do kredytu. Kredyt pod zastaw nieruchomości to dodatkowo przeznaczenie na spłatę do wysokości aktualnego zadłużenia kredytu przeznaczonego i wykorzystanego na cele mieszkaniowe (w przypadku gdy kredyt w innym banku udzielony był 

na budowę - budowa powinna być zakończona, a przedmiot kredytowania tym kredytem oddany do użytkowania) zaciągniętego przez Wnioskodawcę w innym banku lub instytucji finansowej i terminowo spłacanego.